„Здравен отзив“ платформа за въпроси, сигнали и похвали от пациенти

Платформата „Здравен отзив“ е механизъм за изследване на пациентската удовлетвореност от достъпа до лечение и здравната ни система.

Посети Страницата
illustration

Становища

СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА ПАЦИЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ“ ПРЕДСТАВЯ СТАНОВИЩЕТО СИ КАТО СТРУКТОРА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР С ЕКСПЕРТИЗА В ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТИТЕ

Последни Публикации

ПРОЧЕТЕТЕ ПОСЛЕДНИТЕ НОВИНИ ЗА ЗДРАВЕ, ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И МЕДИЦИНСКИ ПОСТИЖЕНИЯ

3 декември 2023

Проектът B-PREPARED, финансиран от HORIZON EUROPE, предлага иновативен подход за готовност при бедствия

След скорошни катастрофални събития като наводненията през 2001 г. в Германия, B-PREPARED се очертава като фар на наде...

Прочети Повече
3 декември 2023

Кампания мотивира пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен да преминат профилактични прегледи

Пациенти с ограничен достъп до здравеопазване в област Сливен бяха мотивирани да преминат профилактични прегледи благо...

Прочети Повече
29 ноември 2023

Пациенти на УМБАЛ „Георги Странски“ – Плевен, отново имат места за сядане благодарение на проект

Пациентите в Спешното отделение на УМБАЛ „Георги Странски“ отново могат да чакат седнали след застъпничест...

Прочети Повече

Изпрати сигнал!

ВСИЧКИ ПОЛЕТА СА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ!

Национална пациентска организация

НПО е оторизирана да оперира с лични данни по Закона за защита на личните данни.

Моля, пишете на кирилица и не използвайте нецензурни думи и епитети.

Подаването на сигнал Ви дава възможност да алармирате институциите за нередност, да изразите гражданската си позиция като предприемете стъпки да защитите своите права и да участвате активно в подобряването системата на здравеопазването.

Форма за контакти

Изпрати
Фонд Активни граждани

Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България www.activecitizensfund.bg по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в рамките на проекта “Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването". Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Национална пациентска организация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че то отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Проектът „Активни граждани за местни и национални реформи в здравеопазването“ се изпълнява от Националната пациентска организация с финансова подкрепа, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е чрез иновативна електронна платформа за косултации и дебат в здравеопазването да се повиши гражданската осведоменост, да се гарантира възможност за пациентско застъпничество, вкл. чрез предлагане на законодателни промени от пациентски групи, вземащи решения на регионално и национално ниво.