Адекватно консултиране и медицинска подкрепа за хората с ХИВ поискаха експерти

Национална пациентска организация и гръцката организация „Positive Voice“ организираха заключителната среща по Проект за насърчаване изграждането и разширяването на мрежата от центрове за консултиране и предоставяне на здравни услуги за хора от рискови групи на територията на страните от Югоизточна Европа – “Promoting Checkpoints in South East Europe”.

Събитието се проведе в хотел „Света София“ и в него взеха участие представители на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към МЗ, Столична община, НЦОЗА, български офис на СЗО, Столична РЗИ, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Българско дружество по медицинска вирусология, пациентски и други неправителствени организации и фондации.

Официален гост на събитието беше председателят на „Positive Voice“ – г-н Никос Дедес, който представи основните резултати и ползи от инициативата, споделяйки опита на гръцката организация в ръководенето на изградените по проекта специализирани Checkpoint центрове в Гърция. Той сподели актуални данни относно броя на новодиагностицираните хора с ХИВ в региона, като отчете, че Югоизточна Европа е единственият регион в света, където тези случаи нарастват прогресивно.

Основен акцент в изложението му бе, че късното поставяне на диагноза за ХИВ води след себе си не само проблеми за пациентите, но и значителни разходи за държавата. Никос Дедес сподели, че вече има налични доказателства за това, че навременното назначаване на терапия на пациенти с ХИВ подобрява значително резултатите и ползите в общественото здраве, като намалява риска от ко-инфекции и смърт с 53%.
В последващата дискусия с участието на представители на български институции и на НПО, бяха обсъдени предизвикателствата в работата с хора от рискови групи, както и възможностите за пренасяне на добрите практики чрез създаване на мрежа от идентични центрове и на територията на България. Бе отчетено, че е необходимо да се повиши квалификацията и мотивацията на медицинските специалисти да работят с хора от рискови групи, като се осигури адекватно консултиране, тестване и предоставяне на комплексни здравни услуги. Д-р Хасърджиев заяви, че българските институции трябва да положат усилия да заимстват добрите практики от страни като Гърция. За целта обаче е необходимо участието на общността в проектирането на такива модели и насърчаването на работата на неправителствени организации, работещи с рискови групи и организации за осигуряване на услуги, базирани в общността (community-based services).

Допълнителна информация:
“Positive voice” е организация, работеща в подкрепа на хора, живеещи с ХИВ. През последните няколко години организацията изпълнява проект по програма „GoShape”, който се фокусира върху изграждане и разширяване на мрежата от центрове за тестване за ХИВ в Югоизточна Европа (Promoting Checkpoints in South East Europe on Testing for HIV), по който Национална пациентска организация е партньор.

Цели на проекта:

  • Трансфер на добри практики за изграждане и менажиране на подобен тип центрове в Югоизточна Европа – Албания, Сърбия, България, Македония
  • Комуникация с местните власти относно ползите и добавената стойност от създаването на центрове за доброволно консултиране, тестване и предоставяне на услуги, базирани в общността, като се насърчи улесняването на регулаторните изисквания и финансирането за подобни центрове.
  • Разработване и превод на документация за центъра в Атина, както и създаване на уебсайт, с цел тази информация да послужи като референтната точка на другите държави
  • Намаляване броя на недиагностицираните хора с ХИВ

Никос Дедес е основател и председател на „Positive voice”, гръцка асоциация, която работи с хора, инфектирани с ХИВ в Гърция. Той е бивш председател на Европейската група за лечение на СПИН (EATG) и бивш координатор към Европейската агенция по лекарствата.

Никос Дедес е член на управителния комитет на Европейската мрежа по клинични изпитвания за ХИВ, член на Консултативния комитет по стратегическо и техническо планиране за ХИВ/СПИН на СЗО, както и член на Европейската консултативна комисия DIA (ACE) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC).