Акции за превенция на сърдечносъдовите заболявания в Пловдив и Пазарджик

В Пловдив и Пазарджик Национална пациентска организация проведе акции за превенция на сърдечносъдови заболявания. Скринингите включваха измерване на кръвното налягане, на пулса и наситеността на кислород в кръвта с пулсоксиметър, оценка на риска от развитие на сърдечносъдови заболявания и възникване на предсърдно мъждене.

Акциите се проведоха в УМБАЛ „Каспела“ и Многопрофилна болница за активно лечение „Хигия“.

При установяване на риск от предсърдно мъждене пациентите бяха насочвани за допълнителен преглед към специалист кардиолог от съответното лечебното заведение. На посетителите в болницата бяха предоставени информационни материали за запознаване със заболяването предсърдно мъждене.

Инициативата се провежда в рамките на Програма „Университет за пациенти“, Факултет „Предсърдно мъждене“. Това е най-мащабната програма за откриване, консултиране и проследяване на пациенти с ПМ.

В рамките на Факултета са разработени печатни обучителни материали и са привлечени кардиолози от цялата страна за консултиране на пациенти и за определяне на риска от заболяване и/или проследяване състоянието, в случай на назначена вече терапия. На сайта Университет за пациенти в секцията на Факултет „Предсърдно мъждене“ е включена подробна информация за рисковите фактори, диагностиката, профилактиката, лечението, за усложненията, които могат да настъпят, ако заболяването не се контролира, както и инструкция за правилно измерване на пулса в домашни условия.