АЛА участва в конгрес на Европейската асоциация за цепнатити и асоциирани краниофациални аномалии

В град Утрехт, Холандия се проведе първият конгрес на новосформираната организация Европейска асоциация за цепнатини и асоциирани краниофациални аномалии (ЕАЦКА) към която вече членува и АЛА.

Проф. Анастасов, д-р Гигов, д-р Великова и Йорданка Маркова, представиха доклади и се срещнаха стари и нови колеги. Това създаде възможности за бъдещи обмени и съвместни проекти. Пътуването и участието на нашите представители бе финансирано в голяма степен от Smile train и отчасти от самите участници.