Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората, живеещи с деменция, работят в София и Варна

През януари 2019 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” започна изпълнение на проект „Центрове за информиране, консултиране и подкрепа на хората, живеещи с деменция в София и Варна”, с финансовата подкрепа на Otto per Millе, Waldensian Church of Italy.

В двата града попроектаорганизацията предоставя услугата центрове за подкрепа, информиране и консултиране за целевата група и техните близки. Подготвяни са информационни материали по темата. Благодарение на две визити в България на италианската организация Rifugio Re Carlo Alberto ще бъдат организирани обучения и обмяна на опит с българските институции, центрове и домове, които предлагат грижа за дементно болни.

До края на 2019 г. Фондация „Състрадание Алцхаймер България” ще продължи да предоставя на хората с деменция и техните близки и семейства психологически и юридически консултации, Алцхаймер кафе и групи за взаимопомощ в град София и град Варна.

Желаещите да се включат в някоя от дейностите могат да се свържат с фондацията на ел. поща: compassion.alz@abv.bg и телефон за град София – тел. 0889 192 423 и за Варна – тел. 0898 674 065.