Анализ от анкета на СНЦ „Здраве и морал“ сред лица, лекуващи се в УМБАЛ „Проф. Д-Р Стоян Киркович“, Стара Загора

На 26 юни и на 10 юли 2015 г. доброволци от СНЦ „Здраве и морал” – организация, която е пълноправен член и регионален представител на Национална пациентска организация, проведе анкета за определяне качеството на медицинската помощ в здравните заведения според оценката на лекуваните в нея пациенти. Целта на допитването е да установи наличието или отсъствието, както и степента на удовлетвореност и сбъдване на очакванията на пациентите, лекувани в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ град Стара Загора. Анкетирани бяха 96 лица, които в момента на провеждане на анкетата се лекуват в 15 отделения на УМБАЛ – Стара Загора.

Анализите на данните от проведената анкета показват следните резултати:

Параметър здравноосигурени лица:
• 93% от активно лекуващите се към момента в УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” – Стара Загора са здравноосигурени;
• 7% от хората не са.

Параметър възраст на анкетираните лица:
• 20% са на възраст до 18 години;
• 40% са лица на вързаст от 18 до 64 години;
• 40% са лица на вързаст над 65-годишна възраст.

Местоживеене:
• 60% от анкетираните са жители на град;
• 40% от анкетираните са жители на села.

Начин на постъпване за лечение в УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” – Стара Загора:
• Чрез Спешен център – 13%;
• Чрез Спешно отделение – 20%;
• С направление от личен лекар – 40%;
• С направление от специалист – 27%.

Начини за избор на здравното заведение – УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович”:
• 91% сами избират здравното заведение;
• 9% са били насочени от друг.

Удовлетвореност от здравните грижи, предоставяни от УМБАЛ Стара Загора:
• 80% от анкетираните лица в момента изказват удовлетворение от условията и начините на провежданото лечение от УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович”;
• 10% от Спешно отделение на УМБАЛ „Проф. Д-р Стг. Киркович”;
• 10% от Спешен център.

Доплащане извън потребителската такса:
• 99% от анкетираните не са доплащали;
• 1% са заплатили друга такса, като сумата е внесена в лечебното заведение.

Критерии на качеството на медицинската помощ:
(1) Ефектност (резултатност) – 100% от анкетираните;
(2) Адекватност – 100% от анкетираните;
(3) Ефективност – 100% от анкетираните;
(4) Удовлетвореност – 100% от анкетираните;
(5) Своевременност – 100% от анкетираните;
(6) Системност – 100% от анкетираните.

В обобщение от проведената анкета може да се заключи, че УМБАЛ „Проф. Д-р Ст. Киркович” предоставя качествени здравни услуги с достъп до своевременна, адекватна и ефективна медицинска помощ и здравни услуги за всички граждани.

Анкетата е проведена от СНЦ „Здраве и морал“. За допълнителна информация и въпроси, Мария Маринова 0877 254546.