АПАЗ организира обучение за пациенти с автоимунни заболявания

Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания организира обучително събитие, с което цели да създаде група от активни хора, които се застъпват за правата си като пациенти и подкрепят асоциацията. В това да разбират по-добре основните проблеми на пациентите в техните региони в рамките на три дни с подкрепата на професионални обучители ще говорят за правата на пациентите, личните планове, намерения и др. В рамките на събитието ще има групи за споделяне на опит, както и обучителни сесии за различни практически полезни умения за справяване с различни ситуации и казуси.
Групата, към която са се насочили е хора с автоимунни заболявания и доброволци, които са преминали през лечение на различни хронични заболявания или са в процес на лечение, младежи с ТЕЛК, както и младежи, които са претърпели животоспасяващи медицински интервенции. Хората трябва да са на възраст между 18 и 49 г. Необходимо е участниците да са самостоятелни, т.е да се обслужват сами.