Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания с проект „Чисти санитарни помещения. Предизвикателство или грижа за детското здраве”

Асоциация на родителите на деца с бъбречни заболявания стартира проект, насочен към гарантирането на чистота на санитарните помещения в учебните заведения, който се реализира с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014.

Настоящият проект има за цел да даде възможност на засегнати и заинтересовани страни – родители, педагози, медицински специалисти и представители на институциите да споделят своя опит и предложения за гарантиране чистота на санитарните помещения в учебните заведения.

В рамките на проект „Чисти санитарни помещения. Предизвикателство или грижа за детското здраве” ще бъдат проведени:

Дискусии с представители на засегнати и заинтересовани страни:

  • 29 август 2015 г. от 10:30 часа дискусия с участието на представители на институциите;
  • 30 август 2015 г. 10:30 часа с участието на педагози и медицински специалисти и с участие на родители от 14:00 часа.

Анкети сред родители в учебни заведения на територията на град София – ще се проведат в периода от 15 септември до 15 октомври 2015 г.

Работни срещи по изработване на примерен текст към Нормативен документ в периода 15 септември до 15 октомври 2015 г.

Срещи за запознаване на представители на институциите с изработения текст в периода от 15 октомври до 15 ноември 2015 г.

В продължение на няколко години, представители на Асоциация на родители на деца с бъбречни заболявания провеждаха срещи, разговори с деца, родители, представители на образователната система и медицински специалисти по отношение състоянието на санитарните помещения в училищата.

Всички са обединени около становището, че санитарните възли в малките училища са в лошо материално състояние, а в големите са мръсни и неподдържани. Това е и основната причина децата да не ги посещават. Резултатът от това е увеличен брой на децата с бъбречни проблеми и промяна в състоянието на децата с вече установени заболявания на отделителната система.

В доказателство на това са и фактите установени от екипа на доц. Буева, национален консултант по детски болести – „40 000 деца живеят с неподозирани аномалии на отделителната система”, като „ 9,9 % или 118 800 деца, отнесени към общия брой, имат голям пикочен мехур, тъй като се стискат и не ходят редовно до тоалетната. Това стискане води до чести цистити и пиелонефрити.“