„Аутизъм днес“ проведе специализирани обучения за своите специалисти

През януари и февруари „Аутизъм днес“ проведе обучения на специалистите от центрове „Аутизъм днес“ в София и Плевен. Супервайзорката на Центровете Дейна Сингер (BCBA, Board Certified Behavior Analyst LMSW, Licensed Master Social worker) бе отново в България, за да проведе обученията, както и да извърши наблюдения по време на работата с децата, да даде практически съвети, както и да наблюдава повторната оценка на децата от центровете „Аутизъм днес“, както и да даде насоки за промяна на програмите, вследствие на постигнати резултати.