Стартират групи за взаимопомощ за пациенти с болестта на Крон и улцерозен колит

Българска асоциация болест на Крон и улцерозен колит стартира организирането на групи за взаимопомощ, насочени както към пациенти, така и към техните близки. Групите за взаимопомощ се формират, за да съберат хора с общ проблем. Когато споделят личните си истории един с друг, в присъствието на специалист, участниците намират емоционална помощ и подкрепа, обменят информация, търсят ефективни начини за справяне със ситуацията. Обединени от общия проблем и напътствани от терапевт, те разбират, че не са сами, че има и друг като тях, които могат да почувстват силата на тяхната болка и тревога.

За да се сформира ефективна група за взаимопомощ е необходимо броят на членовете й да е между 5 и 15 човека.

Посещавайки срещите, ще научите как другите се справят с трудностите, какво са опитали досега и какво им е помогнало, как се борят за преодоляването им и какво ги крепи. Ще можете един на друг да окажете силна подкрепа и мотивация, а това са важни стъпки за всеки.

Ползите от участието в групи за взаимопомощ могат да включват:

 • редуциране на чувството за самота и изолация;
 • придобиване на чувство за контрол над ситуацията;
 • подобряване на уменията за справяне в тежки ситуации;
 • възможност за споделяне открито и честно на чувствата си;
 • намаляване на стреса, депресията или тревожността;
 • разработване на по-ясна представа за това какво да очакваме от ситуацията;
 • практически съвети или информация за възможностите за лечение;

  В групите за взаимопомощ ще бъдат засягани теми като, но и не само:

 • Умението да изложим и защитим позицията си, без това да поражда негативни реакции в отсрещния;
 • Намирането на начини за разрешаване на проблемите, наместо да се търси причина за съществуването им или вина за зараждането им;
 • Повишаване на самоувереността в посока овладяване на егоцентричните кризи;
 • Укрепване и усъвършенстване на отделни физически и психически функции, качества и умения;
 • Преодоляване на широк кръг от нежелани комплекси – малоценност, колебливост, нерешителност, слаба воля или памет, ленивост, плахост или затруднения в общуването, тревожност, неврози, сексуални разстройства, главоболие, безсъние и пр.;
 • Разрешаване на семейно-брачни проблеми и конфликти;
 • Повишаване устойчивостта и качеството на живота, придобиване на стресоустойчивост;
 • Утвърждаване на умения за психо-защита;
 • Увеличаване на жизнената активност – здраве, работоспособност, активно дълголетие;
 • Разкриване на личния творчески потенциал;
 • Разработване на лична житейска стратегия и пътя за оптималното й реализиране.