БОППХ представи диалогов инструмент „ Жените и пулмоналната хипертония“

Сдружение „Българско общество на пациентите с пулмонална хипертония“ (БОППХ) представи диалогов инструмент „Жените и пулмоналната хипертония“. Реални преживявания на реални хора, които разказват за своето пътуване в живота с пулмонална хипертония са в основата на първата брошура на български език, посветена на живота на жените с пулмонална хипертония. Проектът е насочен към жени, засегнати от ПХ, в активна възраст (20- 50 години), както и към тези, попадащи в рисковата група, които могат да развият това заболяване. Различни изследвания показват, че бременните са особено уязвими. Проектът е адресиран и към по-широка аудитория от жени, поради съмнението за връзка между употребата на медикаменти за отслабване и вероятността да се развие ПХ.

Целта на проекта е не само теоретичното предоставяне на информация, а и достигане до практически резултати, повишаващи качеството на живот и емоционалното здраве на пациентките с ПХ, които да продължат ефективно живота си и да останат психически стабилни. Всяка жена с ПХ изпитва страх, вина, тревожност, загуба на либидо, чувство за малоценност и дори непотребност, притеснение и фрустрация. ПХ е комплексно заболяване, при борбата с което е от жизненоважно значение и емоционалната подкрепа, която да ти даде сили да продължиш.

Брошурата е разработена съвместно с помощта на пациенти, техните семейства и приятели, както и безценната помощ на медицинските експерти, които работят в областта на това рядко заболяване. Отделено е място на практически съвети, които ще бъдат полезни за пацентите и техните семейства, за всички онези, които искат да разберат повече за това невидимо заболяване. Важно е да се знае, че за една жена, чието тяло вече трябва да се бори с тежко заболяване, бременността може да има катастрофални последици. Рискът от смърт, свързани с бременността, при жени с пулмонална хипертония е доста по-висок от 30% до 50%.