БОППХ с представител в Европейската асоциация по пулмонална хипертония

В продължение на четири дена от 29.11. до 03.12. 2019 г., в Барселона, над 70 представители на 31 национални асоцииации, както и членове на БОППХ, взеха участие в годишната конференция на Европейската асоциация по пулмонална хипертония (PHAE).

В първия ден на конференцията се проведе Общо събрание, на което Гери Фишър представи финансовия отчет за 2018 г. На събранието бе избран и нов управителен съвет, който ще ръководи и представлява PHAE през следващите 2 години (2019-2020). Даниела Пешич (Сърбия) е председател на УС на Европейската асоциация по пулмонална хипертония, заместник-председател е Зденка Брадак (Хърватия), а за секретар бе избрана Наталия Маева (България. Заместник-секретар на организацията става Ева Оттер (Австрия), за касиер е определена Тулия Никулайнен (Финландия), а за заместник-касиер: Тадея Равник (Словения).

През втория ден на конференцията представителите на БОППХ присъстваха на лекции на експерти – едни от най-големите авторитети в областта на пулмоналната хипертония в световен мащаб – проф. д-р Назарено Галие, проф. д-р Саймън Гибс и проф. д-р Арсен Ристич.

В третия ден участниците в конференцията се срещнаха с представители на индустрията – Bayer/Merck, Acceleron, Actelion / J&J.

В четвъртия ден представителите на организациите обсъждаха бъдещето на PHAE на открити дискусии. Представени бяха програмите, по които ще се работи, с изключителни презентации от Хол Скаара, Гергели Мезарош и Мирко Главинич. Представителите на националните асоциации активно участваха в почти всички теми и аспекти, свързани с работата на PHAE. БОППХ бе представено от г-жа Наталия Маева и г-жа Мария Стефанова.