Бъдещето на здравеопазването в Европа

В периода 11-12.07.2019 г. в Брюксел ще се проведе конференция, сързана със здравеопазването в новия програмен период на Европейския съюз. На срещата ще се определят колективните приоритети и действия, които са необходими за напредъка на Програмата на ООН за устойчиво развитие 2030 в Европа и за осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване за всички.

Въз основа на резултатите от срещата на Европейския парламент (ЕП) под егидата на Групата по интереси на членове на ЕП относно достъпа и „Изявление за бъдещето на здравеопазването в Европейския съюз“, събитието ще разгледа необходимостта от по-силен тласък на здравната политика и подобреното междусекторно развитие Сътрудничеството на ЕС за справедлив достъп до качествено здраве за всички пациенти и граждани на ЕС.

Основните теми в дневния ред ще предоставят преглед на съществуващите успешни инициативи на равнище ЕС, като идентифицират предизвикателствата и възможностите за бъдещо здравно сътрудничество. Участниците ще се включат в задълбочени дискусии около механизмите и възможностите за преодоляване на настоящите предизвикателства пред достъпа на пациентите чрез трайно и засилено сътрудничество.

Повече за събитието ТУК