Българската асоциация по хемофилия проведе избра нов УС

На 28 септември 2019 г. отчетно – изборното събрание на Българската асоциация по хемофилия избра Управителен съвет в състав :

  • Виктор Паскалев – председател на УС;
  • Йордан Недевски – заместник председател на УС;
  • Емилия Андреева – член на УС;
  • Аня Ганева – член на УС;
  • Анна Бешкова – член на УС.

Успех в работата в полза на хората с нарушения на кръвосъсирването!