Български лекари участваха във втория теоретичен курс за медици, посветен на диагностиката и лечението на пулмоналната артериална хипертония

На 25 и 26 февруари 2019 г. в болница „Дванадесети Октомври“ в Мадрид, Испания, се проведе вторият теоретичен курс за лекари, посветен на диагностиката и лечението на пулмоналната артериална хипертония от държави с ограничени финансови възможности. Този проект е реализиран с пълната подкрепа на Европейската асоциация по пулмонална хипертония PHAE. В обучението участваха лекари от Албания, България, Сърбия, Северна Македония, Украйна и Беларус, които работят ежедневно с пациенти с това рядко заболяване. България бе предсталявана от д-р Любомир Димитров, началник на отделение „Детска кардиология“ в Национална кардиологична болница и заместник-председател на БОППХ. 

Университетска болница „Дванадесети октомври“ в Мадрид е един от реферетните центрове в Испания за проследяване и лечение на пациенти с различни форми на пулмонална хипертония. Научната програма на курса бе насочена към мултидисциплинарния подход при лечението на такива пациенти.

Директор на курса беше проф. Пилар Ескибарано – директор на референтния център за пулмонална хипертония в испанската столица. По време на курса бяха обсъдени не само международни протоколи и препоръки, но и личният опит за работа с пациенти, засегнати от това рядко заболяване. Дискутирани бяха и възможностите за използване на интравенозни терапии, които представляват непрекъсната инфузия на простаноиди при пациенти с пулмонална хипертония. Отделено бе място и на балонната пулмонална ангиопластика, като новаторски метод, приложим за пациенти с хронична тромбоемболична пулмонална хипертония. В края на курса всеки участник имаше възможност да представи проблемите, с които се сблъсква в държавата, която представлява при лечението на пациенти с пулмоналната хипертония и варианти за тяхното разрешаване.

Предвижда се разширяване на сътрудниството между Университетска болница „Дванадесети октомври“ в Мадрид и Националната кардиологична болница.