ВАС задължи НЗОК да плаща за сколиоза

Върховният административен съд задължи Националната здравноосигурителна каса да поеме лечението на пациенти със сколиоза. Това стана, като потвърди становището на съдиите от Административен съд – София-град. По време на делото Комисията за защита от дискриминация (КЗД) е установила, че с отказа на НЗОК да покрие напълно или частично медицинските изделия за лечение на нуждаещите се и съответно имплантирането им на болните от „сколиоза“, Касата е нарушила разпоредби на Закона за защита от дискриминация.

Делото е образувано по жалба на Недко Ангелов. Той е обяснил, че по рождение е със заболяване – тежка форма на прогресивна сколиоза. Претърпял е няколко операции, с цел фиксиране на изкривяването и премахване или намаляване на болките. Хирургичните интервенции се наложили, поради усложняване на здравословното му състояние. За целта са били необходими титанови импланти, които да стабилизират гръбначния стълб, но цената им се оказала непосилна за човек с доход от пенсия, който е трайно неработоспособен.

Инплантите не се заплащат дори частично  от НЗОК. Според жалбоподателя, той е здравноосигурен български гражданин, а в същото време няма достъп до нужното му лечение. Затова Недко Ангелов смята, че е дискриминиран.

Въпреки това чрез дарения той е успял да събере необходимите средства и се е оперирал, като са му поставени и съответните импланти в МБАЛ „Св. Панталеймон“ в Плевен.

Според съда, КЗД е събрала доказателства, от които установява, че НЗОК заплаща само стойността на дейностите, посочени в диагностично-лечебната последователност на клинична пътека № 205, но не заплаща скъпоструващите импланти. От 01.07.2014 г. обаче е създадена възможност НЗОК да заплаща медицински изделия извън стойността на клиничните пътеки.

Комсията за защита от дискриминация  е приела, че е „налице нормативно установено правомощие, което дава право на НЗОК да предприеме съответните действия, предвид осигуряване на необходимото лечение“. Прието е също, че в болничната помощ не съществуват реални предпоставки, които да създават възможност болниците да закупят въпросното медицинско изделие.

Комисията е намерила и правни аргументи, че Министерството на здравеопазването договаря медицински изделия, за които в нормативен акт или в общ административен акт е посочено, че се осигуряват със средства от републиканския бюджет. Затова е направила изводи, че министърът на здравеопазването е органът, който следва да издаде акт, с който да включи заплащане на импланти за оперативното лечение на „сколиоза“, или да предприеме действия с цел издаване на нормативния акт, като внесе съответния въпрос в МС.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. Здравната каса е осъдена да заплати и разноските по делото на Недко Ангелов.

Източник: www.clinica.bg