ВАС отмени решение на здравното ведомство относно лекарства за хора с хронични заболявания

Върховният административен съд отмени разпоредбата на Министерство на здравеопазването, която целеше да забави достъпа на пациенти с тежки хронични заболявания до животоспасяващи медикаменти, прилагани в лечебните заведения, въпреки че те вече са включени.

С решение от 23 октомври 2014 г. Върховният административен съд (ВАС) взе решение, според което обяви за нищожна разпоредбата на Министерство на здравеопазването, която отлагаше достъпа на пациенти с тежки хронични заболявания до животоспасяваща терапия, прилагана в лечебните заведения, до следващата календарна година.

Това е в резултат от действията на Федерация Български пациентски форум и Национална пациентска организация, които обжалваха въпросната разпоредба на Министерство на здравеопазването и заведоха дело. Към решението за отмяна на въпросната разпоредба, ВАС осъжда Министерство на здравеопазването да изплати на двете организации разходите по воденето на делото.

Решението подлежи на обжалване и не влиза в сила веднага, но пациентските организации изказват надеждата си, че тази несправедливост скоро ще бъде напълно премахната.

В края на 2013 г. Министерство на здравеопазването взе решение да забави достъпа на пациентите с тежки хронични заболявания до животоспасяваща терапия, прилагана в лечебните заведения, независимо от факта, че вече са включени в Позитивния лекарствен списък и са оценени като ефикасни и нужни за хората. Пациентите трябваше да чакат до следващата календарна година, за да започне НЗОК да плаща новите терапии, съответно пациентите да ги получават от болниците. Някои пациенти не успяха да дочакат новите медикаменти, а за други това забавяне означаваше повече болки и страдания.