Националната пациентска организация организира и проведе въвеждащо обучение на своите екипи от Враца, Пловдив, Хасково, Шумен и Бургас. Социалните работници, част от Центъра за социално консултиране, имаха възможности да се представят, да споделят професионалния си опит, както и да разкажат за приоритетите си през 2020 г.

В рамките на 10 месеца специалистите ще подкрепят лица с увреждания и хронични заболявания относно тяхната трудова реализация и професионално израстване. За този период всички специалисти трябва да обхванат 250 лица с намалена работоспособност и 250 близки на такива лица. На тази група трябва да бъдат предоставени услуги по мотивиране, консултиране, посредничество и застъпничество в процеса на търсене на работа или адаптирането към местния пазар на труда. Социалните работници ще работят с различните институции и организации, предлагащи работа. Партньор на инициативата е Българската стопанска камара.

В рамките на въвеждащото обучение бяха разгледани ключовите дейности от инициативата, както и бе обсъдена ролята на социалните работници в тях. Бяха разяснени теоретичните рамки на социалната работа, която ще бъде предоставена на клиентите, както и формите и начините на отчитане на напредъка и постигнатото.

Translate »