Възстановяване на разходи

Скъпи участници,

Национална пациентска организация ще покрие всички разходи по пътуването и престоя Ви.

Разходите за престоя (храна, нощувка) са покрити от НПО в рамките на проект. Разходите за транспорт са за сметка на НПО и са осигурени от частни дарители. За да възстановим средствата на Ви като участници е необходимо да ги направите за собствена сметка и да ни представите в рамкитена събитието попълнен формуляр за реимбурсация.

Средствата ще бъдат възстановени по банковата Ви сметка до 14 дни след провеждане на събитието.

Важно е да знаете:

  • Ако пътувате с автобус или влак, запазете билета си. Ако ползвате такси в Пловдив, за да стигнете до хотела, молим запазете и касовата бележка!
  • Ако пътувате с кола, необходимо е да заредите гориво, като съобразите количеството гориво със средния разход на автомобила на 100 км., както и километрите от населеното място, от което тръгвате, до Пловдив. Важно е да вземете фактура на името на Националната пациентска организация (данните са по-долу).

ФОРМУРЯР ЗА РЕИМБУРСАЦИЯ

ПЪТЕН ЛИСТ


ДАННИ ЗА ФАКТУРА

Сдружение „Национална пациентска организация“
Булстат: 175840628
МОЛ: Станимир Хасърджиев
Адрес: ул. Любен Каравелов 3, ет. 3, ап. 5

Важно: Не сме регистрирани по ДДС!


Обучението се финансира по проект „Младежи в действие – обучително събитие за младежи с увреждания и хронични заболявания“, финансиран по договор № РД04-66/01.07.2019 г., с финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“.