Данни на Евростат: Влошено здраве тормози 1,2 милиона българи

в. Труд, 21.04.2018 г., с. 5

Средният показател в ЕС за хората с трайни увреждания е 9 на сто

5% от работоспособното ни население е с тежки проблеми


Близо 1,2 млн. българи над 16-годишна възраст – 16,2% от работоспособното ни население, са имали здравословни проблеми, които са оказвали дискомфорт върху ежедневния им начин на живот и върху бита им. При 12,5 на сто от тях затрудненията са били умерени, а при 5% – тежки. Това показват данни на Европейската статистическа служба за 2016 година.

Анализът показва, че за същия период 24,1% от трудоспособното население над 16 години в Европейския съюз е    имало затруднения при извършване на обичайната си дейност поради дълготрайни здравословни проблеми. При 16,7% това е в дългосрочен план, а за 7,4% ограниченията във всекидневния живот са били трайни.

В Европа най-нисък дял на хората, които отчитат дългогодишни ограничения в живота поради здравословни проблеми, е отчетен в Швеция (12,5%) и Малта (12,9%), Кипър (16,0%), България (16,2%) и Ирландия (16,5%). На другия край на класацията са Латвия (37,4%) и Австрия (34,2%).

Средният показател за ЕС за хората с трайни увреждания е бил 9 на сто, а за хората с умерени и временни затруднения -17%.