Мрежата от пациентски организации, членуващи в Националната пациентска организация, се увеличи с още две граждански структури. С решение на Управителния съвет на НПО за членове на организацията са приети фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“ и Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания.

Фондация “Ендометриоза и репродуктивно здраве” е създадена през януари 2019 г. Основните цели на организацията включват изграждане на устойчива здравна култура относно ендометриозата и репродуктивното здраве с поставяне на акцент върху значението на профилактиката и ранното диагностициране на ендометриозата и други репродуктивни болести. Организацията предоставя подкрепа на жени и момичета с ендометриоза и повишава информираността и чувствителността на обществото относно емоционалните и социални проблеми, произтичащи от това състояние.

Асоциацията на пациентите с автоимунни заболявания (АПАЗ) е създадена през 2017 г., за да подкрепя пациенти с автоимунни заболявания. Основният фокус на действие на организацията са ревматичните, дерматологичните и гастроентерологичните заболявания. Асоциацията си поставя за цел да достигне до децата и по-младите пациенти, които често се срамуват и страхуват от заболяването си и имат нужда от общност, в която да не се чувстват различни и отхвърлени.

Категория:

Translate »