За по-голямо удобство при използване, на пазара често се предлагат и препарати за дезинфекция под различни форми, например гелообразни.

Това, което препоръчват специалистите по здравни грижи 👩‍🔬, е да се използват дезинфектанти под формата на течност 💧, най-малкото защото течността по-лесно стига до всички гънки на ръцете и се разнася по-ефективно. 👌

Translate »