Съществува риск нерегистрираните в Министерство на здравеопазването продукти, които често се разпространяват и нелегално, да съдържат метанол. ⚠️Той е силно токсичен и опасен за здравето, не само ако се погълне, но и при външна употреба, включително при досег с изпаренията му. 😷

❗️Метанолът може се резорбира през кожата и да попадне в кръвта и затова използването му за дезинфекция на ръцете е неподходящо и опасно. Използването му за дезинфекция на повърхност също е много вредно, тъй като отделените метилови пари, особено при закрити помещения, се вдишват от хората и отново могат да доведат до отравяне. 😨 Поради тази причина, в много страни е забранено влагането на метанол в продукти за масова употреба.

Затова е важно е да се спазва висока лична хигиена и отлична дезинфекция,🧴но още по-важно е преди да закупите дезинфекциращ препарат, да прочетете внимателно на етикета неговото съдържание.🧐

Translate »