Декларация във връзка с правото на пациента да не декларира своя ХИВ статус

В рамките на извънреден брифинг на пациентските организации по повод искането на Български лекарски съюз за въвеждането на наказателна отговорност и криминализиране на укриването на заболяване при постъпване в лечебно заведение, бе представена следната декларация:

Трябва ли българските пациенти с ХИВ и хепатит да лежат в затвор?

Българските пациенти с ХИВ и хепатит престъпници ли са?

Ние, долуподписаните, остро се противопоставяме на представената позиция по време на събитие с участието представители на БЛС, ЦЗПЗ, БДГГЕАЕ и Фондация ‘’Позитивен избор’’ относно:

Необходимостта от криминализиране на пациентите, които при постъпване в болница, „укриват“ свое заболяване, оповестена на пресконференция, организирана от Центъра за защита правата в здравеопазването и фондация „Позитивен избор“ на 14.10.2015 г., пресцентър на БТА.

Ние не приемаме, че подобно предложение изобщо би могло да бъде отправено и настояваме за прекратяване на всякакви по-нататъшни дискусии по темата.

Ние считаме, че всеки лекар е длъжен да спазва еднакво строги правила за безопасност при работа, гарантиращи както неговото здраве, така и това на пациента. Дали пациентът е с хепатит или ХИВ не би следвало да има значение за подхода и отношението на лекаря към него.

Практиката обаче показва друго.

Пациентите са принудени да крият своето състояние, защото в противен случай няма да получат медицински грижи. А това е остра форма на дискриминация.

Ние вярваме, че законодателната, изпълнителната и съдебната власт в РБългария няма да подминат мълчаливо тази явна проява на дискриминация и няма да допуснат да продължат дискусии по темата, свързани с намеренията на отделни представители от Български лекарски съюз за промени в законодателството.

Ние ще продължим да се борим за премахване на всякаква форма на дискриминация срещу българския пациент в лечебните заведения. Подчертаваме, че живеем в 21 век, че сме държава член на Европейския съюз и на редица международни организации, имащи ясни стандарти за правата на човека, които следва да признаваме и спазваме.

Цивилизованото мислене и поведение не допускат насилствени методи, свързани с криминализиране на пациенти заради диагнозата им, към които призовава Български лекарски съюз.

Ние настояваме официалната позиция на Министъра на здравеопазването, БЛС, ЦЗПЗ, БДГГЕАЕ и Фондация ‘’Позитивен избор’’ относно изложеното становище да бъде представена незабавно пред средствата за масова информация.

Затова, ние подкрепяме правото на всеки пациент в България да получава равен достъп до лечение, независимо от своята диагноза.

Тази декларация се подкрепя от:

1. Силвана Лесидренска, Сдружение „ХепАктив“

2. Фондация „Инициатива за здраве“

3. Сдружение „Здраве без граници“

4. Фондация „Надежда срещу СПИН“

5. Национална пациентска организация

6. Емилия Насева

7. Анина Чилева, Коалиция АНТИСПИН

8. Петър Младенов, Младежка мрежа Y-PEER

9. Светла Пенева, Сдружение „Социален диалог 2001“

10. Венелин Велчев, Сдружение „Социален диалог 2001“

11. Ганчо Илиев, СНЦ „Свят без граници“

12. Райна Димитрова, Фондация „Здраве и социално развитие“

13. Тодор Петров, Фондация „Позитивен избор“

14. Петър Цинцарски

 

15.10.2015 г.