Депутати подкрепиха инициатива за борба срещу ХИВ/СПИН в сградата на Народното събрание

На 13 февруари (петък) председателят на Народното събрание – г-жа Цецка Цачева и десетки народни представители подкрепиха акция в сградата на Парламента, целяща да запознае депутатите с опасностите, които крие за страната прекратяването на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването и оттеглянето на Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария в края на 2015 година.

Акцията се проведе под егидата на председателя на Комисията по здравеопазването към Народното събрание – проф. д-р Стоян Тонев и зам.-председателя на Комисията – д-р Даниела Дариткова-Проданова.
Инициативата срещна широка подкрепа, като множество народни представители, сред които г-жа Менда Стоянова и д-р Даниела Дариткова, заявиха политическа воля и се ангажираха да намерят начин Програмата да продължи и след края на 2015 г., като ще се търсят консенсус и финансиране в рамките на следващия бюджет.

По време на акцията беше популяризиран създаденият от организациите Манифест, излагащ основните проблеми по темата и призоваващ към предприемането на незабавни действия. Обърна се специално внимание на необходимостта от запазване на пълния обем дейности по превенция на ХИВ/СПИН след оттегляне на донора от страната, включително запазване на мрежата от кабинети за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), ниско-праговите центрове за предоставяне на услуги на групите в най-голям риск от инфектиране и мобилните кабинети за осигуряване на теренна работа с най-уязвимите групи. Бяха разяснени и рисковете, които крие неосигуряването на необходимата подкрепа. Всеки подкрепил Манифеста беше закичен с панделката на инициативата и имаше възможност да бъде сниман пред специално създаден банер с посланията на инициативата. Снимките на всички подкрепили кампанията бяха директно публикувани във фейсбук страницата на инициативата www.facebook.com/HIVtest.bg, като предстои да бъдат обединени и включени в специален плакат, символизиращ подкрепата за борбата срещу ХИВ/СПИН.

Инициативата се организира по повод Деня на влюбените (14 февруари) от неправителствени организации, работещи по посока превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа на засегнатите от заболяването, съвместно с Национална пациентска организация и е част от стартиралата в края на 2014 г. информационна кампания за отбелязване на Европейската седмица за изследване за ХИВ. В рамките на кампанията се реализираха също така: медийно събитие, консултации в сайтове за запознанства, информационна кампания с награди във фейсбук страницата www.facebook.com/HIVtest.bg, лекции в училища по темата за превенцията на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции и др.