Джипитата намаляват, зъболекарите се увеличават

Броят на общопрактикуващите лекари (ОПЛ), които работят с касата у нас намалява, а този на зъболекарите бележи значителен ръст. Това води до все повече пациенти за едно джипи и по-малко за един дентален лекар, показва Отчетът на здравната каса за 2019 г. Той ще бъде разгледан от депутатите в ресорната комисия в четвъртък.

Общо 5.89 са били хората с непрекъснати здравни осигуровки през миналата година. Въпреки че броят им е намалял с близо процент или с 44936 души, работата на джипитата се е увеличила, защото те изчезват още по-бързо. През 2019 г. средно за страната на един лекар са се падали по 1 718 здравноосигурени пациенти или със 172 повече, отколкото през 2018 г. Най-много джипита е имало в Плевен, където един медик е имал средно по 1 329 души в листата си, Стара Загора – 1 535 на медик, Добрич – с по 1 558 души на лекар. Най-много пациенти са имали лекарите в Кърджали – 2 734 на джипи, и Разград – 2 642 на джипи, защото броят на медиците е бил най-малък.

Работата на лекарите не е намаляла. Средният брой на отчетените профилактични прегледи за 2019 г. при децата от 0 до 1 година е 9.8, колкото и през 2018 г. Тинейджърите от 7 до 18 години, които са потърсили медиците са били 81,72% от всички в тази възрастова група, почти колкото и през 2018 г., отчитат от касата. Над 2.4 млн. пък са възрастните над 18 години, които са отишли а профилактичен преглед. Броят на отчетените диспансерни прегледи на един пациент също се запазва относително постоянен – 2.74 прегледа за 2019 г. и 2.71 прегледа за 2018 г.

При зъболекарите нещата са различни. Ако намалението на договорите между джипитата и касата за 2019 г. спрямо 2018 г., е с шест, то увеличението на договорите при зъболекарите е с 207 и партньорите в това направление на фонда стават 6149.

Така например в първичната дентална помощ през 2019 г. на един зъболекар са се падали средно по 1 035 пациенти, а през 2018 г. – 1093. Спрямо предшестващата година това представлява намаление от 5.3%. То е свързано както с увеличението на лекарите по дентална медицина в това направление с 4,9% – от 6 701 на 7 026, така и с намалението на броя на здравноосигурените, казват от НЗОК. Най-голяма е осигуреността със зъболекари в Пловдив и София – град. В града под тепетата за година от 797 пациенти на лекар, вече има по 695. А в столицата от 764, вече са 731.

Като цяло делът на пациентите, получили дентална помощ през 2019 г., е увеличен спрямо делът за 2018 г. от 24,4% на 24,7%. За тези периоди, той е най-висок в Пловдив, Благоевград и Смолян. Въпреки това хората са имали средно по 2,36 лечебни дейности, което е намаление с 1,5% спрямо същия период на предходната година (2,40). Средният брой отчетени дейности от лекар по дентална медицина в първична помощ през 2019 г. обаче е намалял. Миналата година един зъболекар е вършил по 604 услуги, което е намаление с 5,6% спрямо 2018 г. Заради тази тенденция в сектора се говори за скрита безработица при зъболекарите.

Източник: www.clinica.bg