Държавата ограничава поскъпването на лекарствата без рецепта

Цените на лекарствата без рецепта няма да бъдат увеличавани с процент по-голям от инфлационния. Това предвижда проект на постановление Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, предложен от министъра на здравеопазването Кирил Ананиев и публикуван на сайта на МЗ.

От здравното министерство се аргументират с необходимостта от запазване на настоящите цени на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, и създаването на стабилност на разходите за най-често използваните от българските домакинства медикаменти.

Подобно ограничение има в наредбата, приета през 2013 г. То действа до 30.04.2014 г. и само за няколко месеца след това – до 08.08.2014 г., е отчетено увеличение на цените на продуктите, отпускани без лекарско предписание, средно с 26%, уточняват от МЗ.

Цените на лекарствата, отпускани без рецепта, не подлежат на регулация, тъй като за тях е въведен регистрационен режим. Затова по правилата на Наредбата притежателите на разрешения за употреба можеха да заявяват увеличение на цените на тези продукти без ограничение във времето и без да бъдат ограничавани в размера на това увеличение. Създаването на разпоредбата има за цел да осигури лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание на достъпни цени за българските граждани, съобразени с покупателните им възможности.

Предложеният текст е разписан в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствата, но тъй като срокът на забраната е изтекъл на 31.12.2019 г., а проектът още не е влязъл в сила, се налага съществуващата към момента празнота да бъде преодоляна чрез разписване на текста в подзаконовия нормативен акт, допълват от министерството.

Срокът за обществено обсъждане на проекта на постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е съкратен – 14 дни вместо обичайните 30.

Източник: Скенер.нюз