Д-р Станимир Хасърджиев бе преизбран за поста Генерален секретар на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване

Преизбирането на нов управителен комитет на Европейското партньорство за достъп до качествено здравеопазване, чийто съосновател е Национална пациентска организация (НПО), се състоя в петък, 11 декември 2015 г. по време на Втората годишна среща на партньорите (Partners’ Assembly). Срещата се проведе в Информационния център на Европейския парламент в Брюксел и събра близо 50 представители на пациентите, медицинските специалисти, индустрията, както и представители на Европейската комисия, Европейския парламент и Люксембургското председателство на ЕС.

По време на събитието бяха избрани новите членове на Управителния комитет (УК) за периода 2016-2017 г. Според устава на Партньорството, партньорите имаха право да предложат кандидати според няколко категории, като Андерс Оусън от Европейски пациентски форум и д-р Станимир Хасърджиев бяха преизбрани съответно за председател и генерален секретар на организацията.

За останалите места в УК бяха избрани представители на Постоянния комитет на европейските лекари (CPME), Платформата за международно сътрудничество относно имигрантите без документи (PICUM) и Университета в Пелопонес, а от страна на асоциациите на индустрията бе решено, че Европейската асоциация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA), Европейската генерична асоциация (EGA) и Европейския алианс на индустриалните асоциации за медицински технологии (MedTech Europe) ще бъдат част и ще допринасят за дейността на комитета на ротационен принцип чрез техните представители.

Д-р Андрей Ковачев, член на Европейския парламент, бе отново преизбран в качеството си на съпредседател на Групата на евродепутати, които работят по проблемите на достъпа на европейските пациенти до качествена медицинска грижа (MEP Interest Group on Access to Healthcare).

След успешните дейности и постижения за 2015 г, партньорите гласуваха още по-амбициозен и мащабен работен план за 2016 г., основаващ се на основната цел на Партньорството за идентифициране на ключовите пречки пред достъпа на здравни грижи и намиране на иновативни и устойчиви решения, които да решат проблемите с неравенствата в достъпа на пациентите във всички страни-членки на ЕС.

Една от заложените цели в работния план е и организирането на Регионална здравна конференция в София през месец май 2016 г., която да се концентрира върху възможностите за сътрудничество и обмяна на добри практики в страните от Централна и Източна Европа.