Д-р Станимир Хасърджиев участва в неформална среща на Работната група от експерти към Европейския парламент по темата за тютюнопушенето

В качеството си на член на Управителния съвет на Европейския пациентски форум (EPF) д-р Станимир Хасърджиев участва в неформална среща на Работната група от експерти към Европейския парламент в началото на миналия месец. На заседанието беше разгледан въпросът с регулацията на електронните цигари и бездимните изделия. В срещата освен д-р Хасърджиев участваха евродепутатът Моника Беньова (S&D, Словакия), Матиуш Ферек, представител на Европейската комисия от Главна дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ и Клайв Бейтс, експерт по политики за контрол на тютюна от неправителствения сектор.

Интересът на потребителите към новите изделия на тютюневата индустрия, основно електронни цигари и нагреваеми тютюневи изделия, е причината да се постави на дневен ред изработването на стратегия за тяхната бъдеща регулация. По време на срещата експертите се обединиха около мнението, че тази стратегия трябва да е основана на научна информация за степента на риск, свързан с електронните цигари и бездимните изделия. Много специалисти са на мнение, че такава информация все още липсва. Има и редица въпроси, които трябва да намерят отговори преди да се пристъпи към изработване на документа.

„Проблемът е, че ние на практика не знаем какъв е ефектът от иновациите и съответно от употребата на т.нар. нови тютюневи изделия върху потребителите и тяхното здраве.“ – посочи евродепутатът Моника Беньова. Това се дължи и на факта, че те се предлагат на пазара отскоро, което не дава възможност да бъдат проучени дългосрочните им ефекти на този етап.

„С цел да защитим европейските потребители и да постигнем целите на ЕС в областта на общественото здраве, ние трябва да постигнем съгласие за начина, по който да получим независима научна оценка и мониторинг на употребата на тези продукти, така че политиците да упражняват надзор върху реалния потенциал за намаляване на вредата.“ – каза евродепутат Беньова и обърна внимание на резултатите от панелната дискусия: „Само ако можем да се ориентираме в научните данни, така че да си извадим заключения за съществените ползи, можем, евентуално, да приложим политика, която отразява тези изводи и да предложим политика за заместване на пушенето.“ Д-р Хасърджиев заяви: „Парадоксално, но неприлагането на политики за намаляване на вредата може да заздрави позицията на най-вредните продукти, а именно цигарите.“

На този етап най-важното е да се създаде механизъм, чрез който да може обективно да бъдат оценени научните данни за здравните рискове от новите продукти в сравнение с цигарите и те да бъдат общопризнати като обективни и безпристрастни.

Повече подробности ТУК и ТУК.