Д-р Станимир Хасърджиев участва в технологичния фестивал Webit

Председателят на НПО д-р Станимир Хасърджиев взе участие в темата за дигиталното здравеопазване във втория ден (27.06.2018 г.) на технологичния фестивал Webit в София. Заедно с други експерти в областта той се включи в дискусионната сесия за „Прецизна медицина в дигиталната ера“. По време на събитието бяха разисквани няколко основни въпроса:

  • Как можем да повишим информираността относно здравето и предприемачеството в областта на дигиталното здравеопазване?
  • Какво се променя във взаимодействието между лекар и пациент?
  • Как могат гражданите да бъдат част от решенията в процесите на дигиталното здравеопазване? и др.