Европейският съюз официално признава ролята на пациентите и пациентските организации в процеса на създаване на здравните политики в Европа

Национална пациентска организация приветства взетите решения по време на 3351-та среща на Съвета по заетост, социални политики, здравеопазване и потребителски въпроси към Европейката Комисия, която се проведе на 1 декември 2014 г. в Брюксел .

Приетите заключения насърчават „овластяването и участието на пациентите, семействата и техните близки и болногледачи, както и на пациентските организации, в процеса на изграждане на здравните политики на територията на Европейския съюз”. Съветът разпознава, че ролята на пациента, неговата експертиза и личен опит , са ключови за постигане на ефективни и устойчиви подобрения в здравния сектор.

„Успехите, постигнати под ръководството на Италианското председателство, са значителни“, казва Беатрис Лорензин, Министър на здравеопазването на Италия и председател на Съвета, като добавя: „Нашата цел е да се гарантира най-високо ниво на защита на пациентите в Европа и да се ускори процесът за пускане на пазара на безопасни и иновативни медицински продукти, и изделия.“

Друго важно заключение, изведено вследствие на срещата е, че иновациите в здравеопазването допринасят за подобряване здравето и качеството на живота на пациентите, посредством достъпа до иновативни продукти, услуги и лечения.

Заключенията на Съвета изхождат от неформалната среща на министрите на здравеопазването, провела се през септември в Милано, по време на която министрите се съгласиха, че пациентите трябва да се възползват от нови терапии на достъпни цени и че иновациите във фармацевтичния сектор трябва да бъдат подкрепяни.

На срещата на Съвета бе подчертано, че за постигане на високи нива на иновации в здравния сектор е нужен диалог между всички заинтересовани страни – от пациентски орган и зации, през изследователи и лекари, до индустрията и държавни институции.

Взетите решения за пореден път доказват ролята на пациентите в изграждането на ефективни здравни политики, което се припознава като един от основните приоритети на ниво Европейски съюз. В същото време в България пациентите и пациентските организации все още срещат бариери както до качественото и ефективно лечение, така и до вземането под внимание на тяхната експертна позиция.