Европейското партньорство за достъп до качествени здравни грижи бе определно като най-големия напредък в ЕС след приемането на Вилнюската декларация

вропейският напредък в здравеопазването беше обсъден по време на здравна конференция в Рига, посветена на темата “Универсално здравеопазване: инвестиции в качественото здравеопазване за всички“, която се проведе в периода 29-30 юни 2015 г. под егидата на Латвийското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Министърът на здравеопазването на Латвия – Гунтис Белевич откри конференцията, като заяви, че предоставянето на качествени медицински услуги може да се постигне чрез активното участие на пациентите и добави, че „Парите, похарчени за здраве са дългосрочна инвестиция, а не разход в класическия смисъл на думата“.

По време на конференцията бяха обсъдени предприетите мерки в Европа след приемането на Вилнюската деклараця, като резултатите от това ще бъдат представени в т.нар. пътна карта на Рига (“Riga roadmap”), която да предлага конкретни стъпки за превръщането на декларацията в реално приложим план. Комисарят по здравеопазването Витенис Андриюкаитис призова също призова за това, като заяви, че „Сега е времето, след призива за действие, да се предприеме конретен план за действие“.

Като най-голям напредък в Европейския съюз след приемането на Вилнюската декларация бе определно Европейското партньорство за достъп до качествени здравни грижи, чиято основна цел е да проучи неравенствата в здравеопазването и да разработи модели за подобряване на здравните системи с оглед социалните и икономически нужди на Европа. Партньорството, което е плод на дългогодишното сътруднучиество между Европейски пациентски форум и Национална пациентска организация, бе представено от неговия генерален секретар – д-р Станимир Хасърджиев в рамките на панела „Преодоляване на здравните неравенства чрез инвестиране в ефективни здравни системи“.

По време на конфренцията българският евродепутат д-р Андрей Ковачев заяви, че: „Проблемите с осигуряването на равен достъп до качествено здравеопазване заслужават повече внимание на европейско ниво, защото се наблюдават във всички държави, макар да се проявяват по различен начин. Трябва ни цялостен подход, който позволява оценка на различните бариери пред достъпа, за да поставим точна диагноза и съответно да сме в състояние да предпишем правилното „лечение“ за тяхното преодоляване“.

В рамките на двудневното събитие бяха проведени серия от панели, в които представители на различни иснтитуции и заинтересовани страни обсъждаха ключови теми в здравеопазването – от това как предоставянето на здравни услуги да бъде еднакво достъпно за гражданите в цяла Европа до това какво точно тозначава „достъп“. Позовавайки се на основните принципи на Вилнюската декларация, конференцията дава обща основа на държавите членки, за да могат да работят заедно и да се подкрепят взаимно в проектирането и изпълнението на надеждни и устойчиви здравни грижи.

*Вилнюската декларция е подписана през ноември 2013 година и има за цел да подобри и стабилизира европейските здравни системи, чрез увеличаване на инвестициите, гаранцията за универсален и равен достъп до висококачествени услуги и реформи в сектора на здравеопазването. Тя се основава на разбирането, че здравето на гражданите е в основата на успеха на Европа и нейното икономическо бъдеще, на целите на Европейския Съюз за 2020 и стратегията за растеж. Декларацията беше подкрепена от Световната здравна организация, Европейския форум на пациентите и от Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации.