Експерти и пациенти се обединиха около необходимостта от мащабна информационна кампания по темата за ваксинопрофилактиката

В Министерство на здравеопазването се проведе разширено заседание на работната група „Лекарствена политика и медицински изделия“ към съвета „Партньорство за здраве”, на тема ваксинопрофилактика.Срещата бе свикана от проф. Илко Гетов, ръководител на работната група, във връзка с поредните обществени дискусии за безопасността на ваксините и ваксинопрофилактиката. Обсъден беше и смъртен случай на момиче, който в медийното пространство се свързва с имунизация в рамките на Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка.

Участие в обсъждането взеха представители на Министерство на здравеопазването, Национален център по заразни и паразитни болести, Българска педиатрична асоциация, национални консултанти и водещи медицински специалисти в областта на ваксинопрофилактиката, представители на пациентски организации.

По време на дискусията стана ясно, че конкретният случай е съобщен още преди две години и е проследяван в Изпълнителна агенция по лекарствата и докладван в Европейската агенция по лекарствата. Очаква се заключението и на Националната комисия за надзор на нежеланите реакции след ваксинации към Министерство на здравеопазването. Въпреки липсата до момента на окончателно становище или експертиза за причинно-следствена връзка с имунизацията, случаят стана обект на широк медиен отзвук и даде повод за изказване на становища от немедицински лица по обществено значим медицински въпрос, какъвто е ваксинопрофилактиката. Свидетели бяхме на редица изказвания от страна на различни лица и организации, като личната трагедия се използва за платформа на изяви във вреда, както на българското общество и пациенти, така и на медицинските специалисти.

По тази причина, съветът „Партньорство за здраве” обсъди острата необходимост от провеждане на широка информационна кампания сред обществото, която да представя цялата налична научна информация, световни практики и епидемиологични резултати от въвеждането на масова имунизация, както и да стимулира диалога за ваксинопрофилактиката. Такава кампания би служила за надежден източник на информация и платформа по значими здравни теми в контекста на сензационния медиен подход, който за съжаление често не успява да предостави необходимите обективни сведения.

Участниците се обединиха около следната позиция:

  1. Изказваме своите искрени съболезнования на семейството и близките на починалото от Грануломатоза на Вегенер момиче. За съжаление, към момента, медицината е безсилна за лечението на това рядко и тежко автоимунно заболяване.
  2. Категорично се противопоставяме на всички опити за умишлено всяване на страх и паника сред обществото и компрометиране на постиженията в българското здравеопазване, зад които стоят огромни усилия, средства, авторитетни и доказани специалисти.
  3. Ангажираме се с провеждане на масирана информационна кампания сред обществото, която да укрепи доверието в постиженията на съвременната медицина, от които България има привилегията да се възползва.