ЕП: Бащите поне с 10 дни отпуск около раждането

Гарантирани най-малко 10 дни платен отпуск ще се полагат на бащите или равностойни втори родители покрай раждането на дете. Заплащането на отпуска по бащинство трябва да бъде не по-ниско от това, което служителят получава при болнични, гласят нови правила, одобрени от Европейския парламент.

Целта е да се насърчи връщането на жените на работното място и да се засили ролята на бащата или на съответния втори родител в семейството.

Договореният неофициално с държавите членки текст регламентира и правото на два месеца родителски отпуск, които обаче няма да могат да се прехвърлят на другия родител.

Страните, които вече гарантират заплащане или надбавка от поне 65% от нетната заплата на работника в рамките на период от поне 6 месеца родителски отпуск за всеки родител, могат да решат да запазят своята система.

Според новите правила държавите трябва да могат да предлагат и поне 5 дни годишно отпуск за лицата, които се грижат за роднина или член на домакинството, който има сериозни здравословни проблеми или влошено състояние, свързано с възрастта.

В България бащите, които са осигурени, имат право на платен отпуск по бащинство от 15 календарни дни. Той се ползва от момента, в който бебето е изписано от болницата.

В допълнение след навършване на 6 месеца на детето българските бащи могат да ползват оставащия отпуск на майката за раждане на дете с нейно съгласие – до изтичане на законните 410 дни.

Работещи родители или лица, полагащи грижи, ще могат да изискват корекция на работното време, което може да включва, когато е възможно, дистанционна работа или гъвкаво работно време.

Когато се разглеждат молбите за гъвкаво работно време, работодателите могат да вземат предвид не само собствените ресурси и оперативен капацитет, но и специалните нужди на родителите на деца с увреждания или продължителни заболявания и тези на самотни родители.

Законодателството беше прието с 490 гласа „за“, 82 гласа „против“ и 48 „въздържал се“. Директивата влиза в сила на 20-ия ден след публикуването ѝ в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки имат три години да приложат правилата.

Източник: 24часа