„Жажда за живот“ – Сливен организира лекции по сексуално образование за ромски младежи

Младежите от лидерската група в сливенския кв. „Надежда“, създадена  от сдружение „Жажда за живот“, дискутираха въпросите, свързани с половото съзряване и култура. Под формата на казуси търсеха решения на реални ситуации, свързани с риск от зараза с полово преносими заболявания.

В рамките на инициативата младежите дискутираха с подкрепата на доброволци от Европа проблеми, като сексуално здраве и сексуални права. В края на срещата участниците стигнаха до извода, че сексуалните права на всички хора следва да бъдат зачитани и уважавани.