Центърът по приложен поведенчески анализ за деца с аутизъм в кв. „Горубляне“ има нужда от вашата помощ! Фондация „Стъпка за невидимите деца на България“, Сдружение „Тацитус“ и Сдружение „Аутизъм днес” алармират, че заради спешната нужда от финансови средства, Центърът не може да продължи своето съществуване.

Дарителската кампания се провежда под мотото „Аз съм аутист – не мога да те стигна. Спри и ми бъди приятел!“. Целта е да се продължи развитието и поддържането на високо ниво на професионална помощ за децата с аутизъм, да се внедряват най-добрите световни терапевтични практики, да се повишава постоянно квалификацията на специалистите, работещи с децата. Това е и най-скъпоструващата част от дейността на Центъра, но само така децата ще имат шанса да се включат в социалния живот по максимално естествен и ефективен начин. Нужни са средства и за изготвянето на индивидуални програми, за периодична преоценка на всяко тримесечие, следяща развитието и подобряването на състоянието на всяко дете.

Translate »