На 10 март 2020 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви, че епидемията от COVID-19 е преминала в пандемия. Генералният директор на СЗО д-р Тедрос Адханом Гебрейес заяви, че се очаква ситуацията да ескалира. В тези нови условия държавите ще трябва да потърсят оптимален баланс между опазването на човешкото здраве, минимизиране на икономическите и социалните последствия и зачитането на правата на човека.

Обръщаме се към правителството на Република България с призив да продължава неотклонно да следва препоръките на СЗО и на Европейския съюз за ограничаване разпространението на COVID-19. Доколкото е възможно, своевременно да предприема мерки, гарантиращи, че българската здравна система ще има достатъчен капацитет за работа в пандемични условия като осигурява достъп на всички пациентите до навременно и безопасно лечение, особено тези с хронични заболявания, които са особено застрашени от тежка клинична картина и смърт от COVID-19. Данните към момента показват, че хората в напреднала възраст и пациентите с диабет, сърдечно-съдови заболявания, трансплантирани, с респираторни заболявания и ХИВ/СПИН са изложени на особено висок риск.

Призоваваме правителството да създаде и своевременно да актуализира ефективна стратегия за защита на най-уязвимите, както и за комплексна подкрепа на личните лекари, стоматолози, фармацевти, среден медицински персонал, лечебни заведения и спешната медицинска помощ.

Ситуацията в Италия показва, че животът на заболелите е застрашен, когато лечебните заведения са препълнени. В условията на пандемия от COVID-19 някои пациенти с хронични заболявания, например онкологични и други животозастрашаващи състояния, все още ще се нуждаят от спешна медицинска помощ. Ситуацията изисква от всеки член на обществото голяма доза социална солидарност, защотокапацитета на здравната система не е безкраен.

Република България е член на Европейския съюз, затова Националната пациентска организация призовава правителството, с подкрепата на Европейската комисия, съвместно да предприемат бързи действия и в знак на солидарност да се гарантира непрекъснатото снабдяване с жизненоважни лекарства, защитни съоръжения и оборудване, като дихателни машини, където са необходими.

Национална пациентска организация, чрез своите над 80 членуващи организации, предоставя навременна и актуална информация за COVID-19. Предлагаме на Министерство на здравеопазването и на Кризисния щаб по-тясно сътрудничество с цел осигуряване на ефективен и достоверен поток на информация, който да отговори на постоянно възникващите опасения както на нашите членове, така и на всички хора, свързали се с нас.

В този момент всеки трябва да прояви социална солидарност. Всеки познава някой, който е уязвим: родител, брат, сестра, роднина или приятел. Здравите хора могат и трябва да защитят себе си и другите, като следват препоръките, дадени от компетентните органи.

Промени в поведението на всички нас като по-стриктна хигиена на ръцете, самоизолация, избягване на пътувания и социални събирания ще помогнат за забавяне на разпространението на вируса и „изравняване на кривата на епидемията“ (т.е., разпространението е бавно и без пикове на заболели). Това е от изключителна важност, за да се гарантира, че здравната система ще продължи да функционира ефективно в полза на всички български граждани.

Кризата с COVID-19 бързо разкри и показа пропуски и слабости в българската здравна система, като постави сплотеността и единството на обществото на изпитание. Тя също така показва, че укрепването на здравната система не е само национален въпрос – това трябва да стане спешен приоритет за една общоевропейска и глобална здравна политика.

Translate »