#Иновация За Живот с арт визия върху популярни сгради

През септември месец VISIONARY участва в информационна кампания за злокачествените заболявания на кръвта и подкрепи Българско сдружение „Лимфом“, Българското медицинско сдружение по хематология (БМСХ), Българско медицинско дружество по детска хематология и онкология (БМДДХО) и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България (ARPharM) в мисията им да достигнат повече младежи и да насочат вниманието им към злокачествените заболявания на кръвта и възможностите за диагностика и съвременно лечение.

Злокачествените заболявания на кръвта са над 140 типа, а основните групи са три – левкемия, лимфом и миелом. Данните сочат, че на всеки 35 секунди в света се диагностицира по един пациент със злокачествено заболяване на кръвта. Ракът на кръвта е петото по разпространение онкологично заболяване и е най-често срещаната форма на злокачествено заболяване при децата. Благодарение на иновациите 5-годишната преживяемост значително е подобрена през последните години и злокачествените заболявания на кръвта вече не са смъртна присъда.

Какво сторихме?

Поканихме съвременния стенописец JahOne да интерпретира основната визия на информационната кампания, разработена за дигитални канали, и я да пренесе в градското пространство, пречупена през неговия поглед. Избрахме две стени на комуникативни и оживени места – една в Пловдив и една в София:

  • стената на гърба на студентския стол в двора на Медицински университет Пловдив, гледаща към бул. Васил Априлов;
  • стената на марокански ресторант „Annette“ на ул. Ангел Кънчев 26 в София.

Така през призмата на модерното изкуство, успяхме да привлечем вниманието на значително по-широка аудитория в двата града. След това отново насочихме поглед към онлайн мрежите и чрез силно видео присъствие и снимки ангажирахме нова публика и представихме темата за рака на кръвта по достъпен начин за младежката публика.

Снимки: Михеалa Драганова//@miheala_draga