Една от основните цели, с която беше създадена Национална пациентска организация е оказването на подкрепа на пациента чрез достоверна и актуална информация и повишаване на познанията му във връзка с неговия здравословен проблем. Имайки статут на национално представена организация за защита правата на пациентите в България, отговорността на Национална пациентска организация става още по-голяма, бивайки официален изразител на гласа на пациентските организации, които представлява. Национална пациентска пациентска организация поддържа следните услуги  подкрепа на пациентите: Специализиран кол център – гореща линия – 0700 10 515 На него всеки делничен ден от 10.30 до 17.30 часа отговарят медицински консултанти, които предоставят информация на пациентите относно здравните им права, предоставят контакти на здравни институции, насочват ги към консултации със специалисти, приемат сигнали за етични и документални нарушения, както и подозрения за пропуски в диагностично-лечебния алгоритъм, благодарности към здравни работници,  и др. Горещата линия обслужва и различни кампании на сдружението, например за записване за безплатни прегледи, проследяване на резултати от кампании и обратна връзка от пациентите във връзка с проведени активности и др. Индивидуално консултиране на пациенти Основен момент  в дейността на НПО е директната работа с пациентите:
  • изготвяне на документи (жалби, искания, възражения);
  • консултации във връзка с документация по конкретните здравни случаи;
  • провеждане на безплатни консултации;
  • насочване към здравни заведения и др.