И през 2018 г. най-скъпо е струвал пациент в психиатрична клиника

Най-скъпо е струвал пациент в психиатрична клиника. Това показват данните на Националния център за обществено здраве и анализи (НЦОЗА) за Икономически показатели на лечебните заведения за 2018 г.  Цената на един лекуван болен в държавните психиатрични болници е 2 983.98 лв. Средния разход за текуща издръжка на едно легло 13 325 лв. Един леглоден струва 48.71 лв., един лекарстводен – 1.66 лв., а един храноден излиза 2.51 лв.

 През 2017 г. средният разход за текуща издръжка на един преминал болен в психиатричните клиники е била 2 667.32,  на легло – 12 312 лв., леглоден е излизал 45.07 лв., лекарстводен – 1.61 лв. и един храноден – 2.54 лв.

В Центровете за психично здраве един лекуван болен е излизал 1 015.55 лв. през 2018 г., а издръжката на легло – 15 657 лв. Леглоденът е излизал 47.88 лв., лекарстводена – 1.74 лв., а хранодена – 3.05 лв. В сравнение с 2017 г. цените са увеличени чувствително. Тогава . средният разход за текуща издръжка на един преминал болен е бил 902.96 лв., на легло – 14 467 лв. Леглоденът е излизал 44.97 лв., а лекарстводенът – 1.88 лв.

В Комплексните онкологични центрове също има леко повишени. Издръжката на пациент през 2018 г. е била –  1 866.99 лв., докато през 2017 г. – 1720 лв. За легло се е плащало през 2018 г. – 108 142 лв., а през 2017 г. – 107 129 лв. Стойността на лекарстводен в КОЦ обаче е намаляла –  268.29 лв. през 2018 г. срещу 282.12 през 2017 г.

Лечението в Многопрофилни болници за активно лечение университетски и национални е излизало 1 447.92 на преминал пациент през 2018 г., а издръжката на легло е била –  73 248  лв. 292.20 лв. е струвал един леглоден, а лекарстводен е излизал средно 60.09 лв.

В Университетските и национални специализирани болници за активно лечение цените са били по-високи. Там пациентът е излизал 1 674.22, а леглото – 85 647. Един леглоден е излизал 315.71 лв., лекарстводен – 127.19 лв., а храноден – 2.21 лв.

Източник: Здраве.нет