Социалните работници от екипа на Националната пациентска организация във Враца проведоха работна среща с кмета на Община Враца Калин Каменов, заместник-кметовете на общината и директора на Дирекцията „Бюро по труда“ в града.

Зорница Тоткова и Павлина Самоилова от Центъра за социално консултиране представиха основната си задача – да информират, консултират и подкрепят лица с хронични заболявания, които нямат работа, да се адаптират към работната среда и да направят важна промяна в професионалната им реализация.

В рамките на срещата бяха разгледани възможностите за съвместно партньорство, както и бяха договорени конкретни стъпки за реализация на инициативата. Кметът на Община Враца Калин Каменов определи проекта на Националната пациентска организация и Българската стопанска камара като навременен и полезен. Той оцени високо пряката насоченост на инициативата – да придружава, подкрепя и мотивира хората с хронични заболявания и увреждания и да им посредничи да се реализират на пазара на труда.

Предстоят срещи със заинтересованите организации и институции в града.

Translate »