Конференция обсъди преодоляването на бариерите пред достъпа и разбиране на иновативни терапии от пациентите

През изминалата седмица в Брюксел се проведе ЕАРМ конференция „Преодоляване на бариерите пред достъпа и разбиране на иновативни терапии от пациентите“.

По време на двудневната конференция министърът на здравеопазването на Люксембург заяви, че „Много предизвикателства трябва да бъдат преодолени, по отношение на достъпа на пациентите до персонализирана медицина в Европа” и призова за „стратегия към пациентите с участието на политици и регулатори на решенията в ЕС в областта на общественото здраве, за да се даде възможност на ЕС и държавите-членки да допринесат за интегрирането на персонализирана медицина в клиничната практика като дават възможност на много по-голям достъп на пациентите.“

По време на събитието стана ясно, че значението на достъпа до лекарства и иновативни методи на лечение е в процес на специален контрол в момента и е сериозен проблем в европейските институции.

Делегатите също чуха, че забавянето и неравенствата в достъпа до нови методи за лечение в различни държави-членки често са имали влияние върху икономиката, поради това, че хората не са били в състояние да работят или поради влияние върху семейството на пациента. Което говори за необходимост от сътрудничество и общи действия в рамките на държавите-членки.

Д-р Станимир Хасърджиев, член на управителния съвет на „Европейски пациентски форум“ и член на „Европейско партньорство за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазване“ подчерта, че все повече и повече групи пациенти и отделни граждани са наясно с потенциала на персонализираната медицина и с нейната способност да им се даде право на лечение в точното време.

Той заяви, че пациентите искат овластяване. „Те искат да са наясно с възможностите за лечение, като това става посредством обяснения, предоставени им по разбираем и прозрачен начин (от лекар, който има актуални знания)“. Така участието на пациента във вземането на решения ще бъде напълно възможно. Пациентите искат по-голям достъп до лечение, което би могло да бъде ключово за подобряване на живота им, а в някои случаи и да ги спаси.

Евродепутатът Кристиан Бушой заяви, че „въпреки наличието на иновативни лекарства, нови технологии и развитието на медицинската наука, много граждани не са в състояние да ги използват често, поради високите разходи. Други проблеми включват прекалено бюрократичните процедури за възстановяване на разходите и липсата на прилагане на директивата за трансгранично здравно обслужване.“

Бушой добави, че европейските политици трябва да гарантират, че регулаторните решения относно стойността на иновативни терапии се основават на най-важното за пациентите, както и че пациентите ще получат достъп до иновативни методи на лечение.

Евродепутатът Андрей Ковачев допълни, че 500-те милиона граждани на ЕС от 28 държави-членки са застаряващо население, което неминуемо ще се разболее в някакъв етап, като достъпът до възможно най-доброто лечение в Европа е огромен проблем.

На конференцията също стана ясно, че дела на персонализираните нови лекарства бележи ръст. Разсъждавайки върху развитието, Ansgar Hebborn, съпредседател на работната група на ЕАРМ и Global HTA & Payment Policy at Roche Pharmaceuticals, заяви, че „бързо нарастващия брой на нови персонализирани лекарства демонстрира напредъка.“

По-рано тази година, Европейската комисия създаде експертна група, която да се грижи за безопасното и навремененното осигуряване на достъп до лекарства за пациентите, познато под името STAMP.

Тук може да видите и кратко видео с акценти от събитието.