Според 44% от българите, в последната 1 година, в ситуация на COVID-19, българската здравна система се развива в негативна посока, докато 34% са на обратното мнение. Най-младите в най-голям дял не могат да преценят какво мислят по отношение на този въпрос. Живеещите в областните и малките градове, както и в селата села в по-голям дял смятат, че здравната система се е развила в негативна посока.

Това показват данните от социологическо изследване, проведено по поръчка на Националната пациентска организация от Изследователска агенция „Тренд“, в периода 5-13 юни 2021 г. Данните бяха представени от председателя на НПО д-р Станимир Хасърджиев, по време на обществената дискусия „Очаквания към здравеопазването: между пандемията и реформите“.

Корупцията в здравната система е най-големият проблем за българите (22%), показва изследването. На второ място българите посочват недостатъчния брой квалифицирани кадри – 17%, а на трето място се нарежда лошото управление и законодателство – 12%.

Сред останалите изброени проблеми в българската здравна система се отчитат лошата материална база на болниците – 11%, липсата на нова апаратура – 10%, лошо отношение към пациентите, ниски заплати в сферата и т.н.

Попитани кой е най-неотложният въпрос, които трябва да се реши в сферата на здравеопазването, българите посочват отново борбата с корупцията в системата – 14% споделят това мнение. За 13 на сто неотложен проблем е подобряването на материалната база. На трето място българите посочват квалификацията на кадрите, по-добри специалисти/ качествено здравеопазване 7%

Сред останалите изброени отговори се отчитат липсата на кадри (6%), повишаване на заплатите на медиците и здравните работници (6%), отговорно отношение, внимание към пациентите, качествено обслужване (5%), ефективно управление на здравните заведения и т.н.

42% от българите смятат, че здравната система се е справила с епидемията от COVID-19, докато 39% са на противоположното мнение, показва още проучването. Най-младите отново в най-голям дял не могат да дадат оценка. И на този въпрос с увеличаване на възрастта се увеличава делът на смятащите, че българската здравна система не се е справила с пандемията. Живеещите в областните градове и малките градове в най-голям дял са на мнение, че не се е справила с пандемията.

35% от българите посочват, че имат повече доверие на здравната система след пандемията, докато 39% от своя страна споделят противоположното мнение - имат по-малко доверие. С увеличаване на възрастта се увеличава делът на имащите по-малко доверие.

84% от българите са на мнение, че държавата трябва да отделя повече средства за здравеопазването, показва още проучването.


Вж. ПРЕЗЕНТАЦИЯ