Край на никненето на университетски болници

Министерството на здравеопазването слага край на никненето на университетски болници като завиши критериите за получаване на този статут. Новите изискванията са продиктувани от промените в закона за лечебните заведения, които бяха приети заедно с бюджета на НЗОК за тази година.

Вече поне 30% от лекарите на трудов договор в една болница трябва да са с академична длъжност, за да може тя да получи право да обучава студенти по медицина. Тези с титли „доцент“ или „професор“ пък трябва да са поне 20% от всички хабилитирани медици. Освен това 1/3 от студентите, които се обучават във висшето училище, към което болницата е база, ще трябва да са провели клинично обучение през последните 2 години там. Също така поне 10% от лекарските длъжности в болницата да са за специализанти.

Още по-високи са изискванията за отделните клиники. За да бъдат определени за университетски, броят на лекарите в тях с академична длъжност трябва да е най-малко 60% от всички. Доцентите или професорите пък трябва да са най-малко 10% от хабилитираните медици, а поне 30% от студентите във висшето училище през последните 2 години трябва да са провеждали в отделението клиничното си обучение. Запазва се изискването и поне 10% от лекарските длъжности да са за специализанти. Трябва да има и най-малко един зачислен редовен докторант.

Произвеждането на болниците в университетски се прави от Министерски съвет по предложение на здравния министър след искане от съответния ректор на висшето училище. Досега обаче критeриите бяха заложени в изискванията за акредитация на болниците и бяха твърде разтегливи. Така се стигна до това в момента у нас да има над 130 университетски лечебни заведения от общо 390 болници. А статутът, освен престиж, носи и възможности за допълнително финансиране.

„Целта на проекта на наредбата е за университетски да бъдат определяни само структури, които реално са обвързани с университет и съответно с обучението на студенти, специализанти и докторанти и с осъществяването на научна дейност в по-голяма степен от останалите лечебни заведения, получили одобрение от министъра за обучение на студенти и специализанти“, аргументират се от МЗ.

Автор: http://skener.news/