Кръгла маса, посветена на елиминирането на хепатит С, се проведе в Народното събрание

Политици, специалисти и пациенти се обединиха около нуждата от въвеждане и изпълнение на стратегията на Световната здравна организация за елиминиране на хепатита до 2030 г.
На 16 юни 2016 г., по инициатива на Комисия по здравеопазването към 43-то Народно събрание, се проведе кръгла маса на тема „Елиминирането на хепатит C – мисията възможна“.

От името на Министерство на здравеопазването участие взе д-р Адам Персенски, зам.-министър на здравеопазването, който заяви, че „мисията“ ще бъде трудна, но изрази надежда, че всички заинтересовани страни ще положат нужните усилия в тази посока.

По време на събитието беше представена Стратегията на Световната здравна организация (СЗО) за елиминирането на хепатита в Европейския регион до 2030 г. Според документа най-големите предизвикателства пред страните са: липсата на диагностицирани случаи; ниската информираност по отношение на вирусните хепатити; стигмата, свързана със заболяването и други.

Доц. д-р Михаил Околийски, представител на СЗО за България посочи, че ако бъдат въведени мерките, описани в Стратегията, се очаква броят на новодиагностицираните случаи да намалее с 90% до 2030 г., а смъртността вследствие на хроничен хепатит да бъде редуцирана с 65%.

Д-р Станимир Хасърджиев, председател на „Хепасист”, акцентира върху факта, че благодарение на усилията на институциите и лекарите от тази година и в България е достъпно най-новото лечение за хепатит C. Д-р Хасърджиев изрази мнение, че с обединени усилия е възможна елиминацията на хепатита у нас, като за целта е нужно да се приеме Национална програма за борба с вирусните хепатити, която да е хармонизирана с препоръките на СЗО.

Д-р Марко Кореняк, представител на Словенската асоциация за борба с хепатита „Slovenia Hep”, сподели, че и в Словения, както и в България, най-голямото предизвикателство е диагностицирането на засегнатите пациенти, тъй като заболяването често протича безсимптомно.

Акцент беше поставен и върху необходимостта от осигуряване на разширен достъп до иновативни терапии за лечение на вирусните хепатити, като необходима мярка за елиминирането на хепатита в България.

Сред участниците имаше представители и на Националната здравноосигурителна каса, Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, Изпълнителна агенция по лекарствата, медицински специалисти, представители на пациентски и съсловни организации, фармацевтичната индустрия и медиите.

Събитието беше приветствано от всички участници, които благодариха на Комисия по здравеопазването, че за пореден път дава платформа за дискусия по тази важна за обществото ни тема. Кръглата маса се организира съвместно с Българска асоциация за изучаване на черния дроб и Национално сдружение за борба с хепатита „Хепасист”.

Участниците в Кръглата маса се обединиха около следното:

Необходимо е приемане, въвеждане и изпълнение на локално ниво на Стратегията на Световната здравна организация за елиминирането на вирусните хепатити до 2030 г.

Полагане на всички нужни усилия за приемане, въвеждане, изпълнение и финансиране на проекта за Национална програма за профилактика, скрининг, ранна диагностика и лечение на вирусните хепатити в България, като необходима стъпка за изпълнение на стратегията на СЗО.

Осигуряване на необходимите средства за въвеждане и изпълнение на Стратегията, в това число и за осигуряването на разширен достъп до съвременни терапии за пациентите, страдащи от вирусни хепатити.

Създаване на ефективни механизми за мониторинг по изпълнението на целите на Националната програма от страна на законодателната и изпълнителната власт и пациентските организации.

Предприемане на допълнителни мерки, които да ограничат разпространението на заболяването в България и последствията от него, като усъвършенстване на Имунизационния календар на Република България, въвеждане на достъпни скринингови изследвания както за медицинските специалисти, така и за определени рискови групи, разработване на програми за повишаване информираността на населението относно чернодробните заболявания.

Отчитайки дългосрочните ползи за здравната и социална системи, да се разшири достъпът до най-съвременни терапии за лечение на вирусните хепатити, съгласно утвърдените терапевтични ръководства, в рамките на националната нормативна уредба.

Пълният текст на Меморандума за елиминиране на хепатит C в България, резултат от Кръглата маса, Можете да откриете ТУК