„Още през 2018 г. е нормативно осигурена възможността ТЕЛК да взема решение само по документи, без преглед на лицата, когато представената медицинска документация обективизира напълно здравословното състояние на лицата и не е необходимо извършване на клиничен преглед. Въпреки това продължава практиката някои ТЕЛК да изискват хората с увреждания да се явяват масово пред комисиите.“ Това казва служебният министър на здравеопазването д-р Асен Меджидиев в отговор на въпрос на депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Стела Николова относно условията в помещенията на ТЕЛК към МБАЛ „Света Анна“ – Варна.

Народната представителка съобщава, че за двата ТЕЛК състава при лечебното заведение са предоставени две бараки. „Достъпът към бараките от лица със затруднени двигателни способности или на лица с инвалидни колички е затруднен и може да бъде предпоставка за злополуки. Стаите в бараките са малки, коридорите са тесни, а столовете – недостатъчни. Обикновено на хората е указано да дойдат в един и същи час, тесните коридори трудно побират всички, буквално въздух няма, поради което голяма част от тях (повечето във видимо недобро здравословно състояние) стоят прави или излизат навън, вкл. при лоши метеорологични условия. Формално ръководството на лечебното заведение, към което е създаден ТЕЛК, е осигурило условия за работа, обзавеждане, инвентар, но реално тези условия не отговарят на съвременните стандарти и изисквания за обслужване на лица с увреждания“, казва Николова.

Министърът отговаря, че на двата състава на ТЕЛК от лечебното заведение са предоставени етажи от сградите на РЗИ – Варна и ЦСМП – Варна. „Част от набора изискуеми документи към проекта на акт са с изтекъл срок на валидност (удостоверения за данъчни оценки, доклад от независим лицензиран оценител за определяне на пазарната стойност на самостоятелните обекти, предмет на непарична вноска в капитала на МБАЛ ,,Св. Анна – Варна“ АД, гр. Варна), във връзка с което от страна на Министерство на здравеопазването са предприети съответните действия за получаването на нови, с валиден срок към датата на приемането на проекта на Решение на Министерския съвет“, обяснява забавянето на преместването д-р Меджидиев.

По отношение на самата медицинска експертиза той припомня, че за да бъде преустановена практиката пациенти с увреждания да бъдат викани пред комисията, както и за решаване на други проблеми, към момента е изготвена и предложена за обществено обсъждане промяна в Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Промяната предвижда разглеждане на случаите само по документи, без извършване на клинични прегледи на лицата, и разпределение на заявленията-декларации чрез информационната система на случаен принцип за разглеждане от ТЕЛК на територията на цялата страна, съобразно поредността на постъпването им.

„МС вече прие изменение и допълнение на Наредбата за медицинската експертиза, създаващо възможности за по-прецизно, съответстващо на здравословното състояние и по- справедливо оценяване на функционалния дефицит и трайно намалената работоспособност, като се отчита значението на всяко увреждане, прецизиране на случаите, в които е необходимо да се определи пожизнен срок на инвалидност и/или потребност от чужда помощ“, допълва още министърът.

Източник: Здраве.нет