Медсестрите – малко, уморени, потиснати и зле платени

Заплатите на професионалистите по здравни грижи могат да бъдат увеличавани постепенно, в рамките на няколко години, сега РЗИ-тата проверяват къде колко получават, заяви Кирил Ананиев

Най-големият проблем в здравеопазването е намаляването на броя на медсестрите, заяви здравният министър Кирил Ананиев по време на днешното заседание на ресорната парламентарна комисия. „В Европа ние сме на едно от последните места, след нас е само Гърция. Има огромна необходимост от увеличение на медицинските сестри, но този проблем е свързан с необходимостта от увеличение на заплатите. Разбирам, че с възнаграждение от 580, 600 дори и 700 лева трудно би могла една сестра да работи само на едно място. Това означава, че ние ги принуждаваме да работят на няколко места, те прекалено се уморяват, потиснати са. Това го усетих и по време на срещата, която направихме миналата седмица“, посочи Ананиев.

Той съобщи, че МЗ е изпратило до всички регионални здравни инспекции писма с конкретни указания и искане да бъде предоставена информация за възнагражденията по категории труд, професии и видове заплати – основни, допълнителни, нощни, дежурства, извънредни и други, получавани от персонала на лечебните заведения на територията на съответните РЗИ. „Целта е да получим пълна картина и след като направим анализ, да установим какъв е точният дефицит, за да бъдат достигнати определените начални основни заплати в колективния трудов договор от 900 лева“, обясни здравният министър.  „Такъв ангажимент поех пред протестиращите професионалисти по здравни грижи, като декларирах, че с анализа ще сме готови в 20-дневен срок, а впоследствие ще запознаем както тях, така и Министерския съвет, който ще вземе решение как да се процедира по-нататък“, добави той.

Министърът обеща, че е готов да направи всичко, което му позволява законът, за да се чувстват сестрите ценени и уважавани. „Това, което правим сега обаче, е междинна крачка по пътя към една осъзнато необходима промяна, която, сигурен съм, ще постигнем с въвеждането на нов здравноосигурителен модел“, подчерта Ананиев. Според него, чувствително увеличение на заплатите на сестрите може да бъде пстигнато постепенно, в рамките на няколко години, по модела на вдигането на учителските заплати.

Министърът припомни, че сега възнагражденията на професионалистите по здравни грижи както в общинските, така и в областните болници, ще бъдат увеличени с 30 млн. лв., отпуснати по бюджет на Министерството на здравеопазването с решение на правителството. 18,5 млн. лв. са предвидени за 71 общински болници, като критерии за разпределението са труднодостъпността или отдалечеността на лечебното заведение, броя на обслужваното население и броя на преминалите пациенти през 2018 г. Министерството на здравеопазването е взело предвид и два други показателя – обема на приходите на съответните общински болници от МЗ и от НЗОК, както и относителния дял на разходите за персонал. По този начин са определени конкретните размери на средствата, които ще получи всяко лечебно заведение, с което екипът на министър Ананиев вече е запознал Сдружението на общинските болници.

Протестиращите сестри обаче не могат да чакат повече и за пореден път заплашиха, че на 21 март опъват палатки пред МЗ.

Източник: www.skener.news