Меморандум на пациентските организации

По време V Национален конгрес на пациентските организации, който се състоя в периода 29-31 май 2015 г., делегатите и гостите гласуваха и приеха Меморандум на пациентските организации.

В голямата си част пациентските организации подкрепят намеренията на правителството за реформи в здравеопазването, като подчертават, че реформите са крайно необходими и изразяват готовност да съдействат реформата да се осъществи в полза на българския пациент.

Прочетете пълния текст на меморандума.


Меморандум на пациентските организации