МЗ потвърси статута на НПО като представителна организация за защита на правата на пациентите

Министерство на здравеопазването потвърди статута на Национална пациентска организация като представителна организация за защита правата на пациентите в България

На основание чл. 86в, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 3 от Наредба №48 от 2010 г., Министерство на здравеопазването потвърди представителността на Национална пациентска организация за следващите три години.Определянето за представителна организация за защита правата на пациентите в България е направено със заповед №РД – 02-12/16.01.2015 г.