Младежи учредиха секция към Българската асоциация по хемофилия

Приключи учредяването на секция „Младежи“ към Българска асоциация по хемофилия. Нейни членове са младежи и девойки на възраст от 17 до 32 години с хемофилия А, хемофилия Б, болест на фон Вилебрант и други редки наследствени нарушения на кръвосъсирването. За неин председател бе избран Димитър Петров, а за секретар – Александър Мишев.

Управителният съвет на Българска асоциация по хемофилия поздравява учредителите за прекрасната инициатива и пожелава на избраното ръководство ползотворна и успешна работа в борбата за по-добро и достойно бъдеще на младите хора в България, живеещи с вродени нарушения на кръвосъсирването.

На добър час!